Loading...

Z vzpostavitvijo temeljev za profesionalizacijo mladinskega dela in zagotavljanjem niza rezultatov, povezanih z dokazi podprtim izobraževanjem in usposabljanjem mladinskih delavcev, bo projekt okrepil zmogljivosti mladinskih delavcev in dolgoročno prispeval k zagotavljanju kakovostnega mladinskega dela v partnerskih državah projekta (Hrvaška in Slovenija). Obstoječe raziskave in priporočila za politike mladinskega dela, tako na ravni evropski in nacionalni ravni, nakazujejo potrebo po kakovostnem izobraževanju in usposabljanju mladinskih delavcev kot enega od predpogojev za doseganje kakovostnega mladinskega dela. Projektne dejavnosti vključujejo raziskovanje potreb po izobraževanju in usposabljanju mladinskih delavcev na Hrvaškem in v Sloveniji. To bo doseženo z analizo obstoječih možnosti izobraževanja in usposabljanja za mladinske delavce, z opredelitvijo in analizo obstoječih dejavnosti in programov usposabljanja v obeh partnerskih državah, z analizo obstoječih študijskih programov, ki usposabljajo mladinske delavce v Evropi. Končni cilj je pomoč pri prepoznavanju sodobnih trendov v izobraževanju in usposabljanju za mladinsko delo ter izobraževalne poti za mladinske delavce po Evropi. Izvedena bo tudi terenska raziskava potreb pri usposabljanju in izobraževanju mladinskega dela na Hrvaškem in v Sloveniji, ki bo namenjena mladinskim delavcem in njihovim delodajalcem ter mladim in odločevalcem/oblikovalcem politik. Terenske raziskave bodo združevale kvantitativne in kvalitativne raziskovalne metode (spletni vprašalniki, fokusne skupine in intervjuji). Cilji projekta vključujejo: razvoj predlogov za poklicne in kvalifikacijske standarde za mladinske delavce, razvoj učnega načrta za vseživljenjski študijski program za mladinske delavce in razvoj učnega načrta za terciarni študijski program za mladino delavcev.

Publikacije

Kratek oris mladinskega dela v Sloveniji

Kratek oris mladinskega dela v Sloveniji V jedru z dokazi podprtega oblikovanja javnih politik in ukrepov je poznavanje značilnosti, akterjev, pravnih in organizacijskih okvirjev, rezultatov preteklih in tekočih projektov, analiz in podatkov ter...

Poročila

Vsa poročila

SEEYW drugo partnersko srečanje

Člani slovenske ekipe (Tomaž Deželan, Dolores Kores, Nina Vombergar, Miha Zimšek) so se v okviru projekta SEEYW udeležili drugega partnerskega sestanka v Rijeki.

SEEYW transnacionalno srečanje

V torek 2. aprila 2019 je Fakulteta za družbene vede v sklopu projekta SEEYW gostila transnacionalno delovno srečanje. Namen sestanka je bil pogovor o vprašalniku, ki ga bodo mladi izpolnjevali tekom analize...