RAZISKOVALNA PODROČJA

Nina Vombergar je raziskovalka na Centru za politične vede na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani, kjer je tudi magistrirala iz sociologije. V preteklosti je pridobila izkušnje z mednarodnimi projekti na temo spodbujanja enakih možnosti manjšin, politik trga dela in davčne pravičnosti, tako v vladnih in nevladnih organizacijah. Odkar dela na Fakulteti za družbene vede, je sodelovala pri več projektih Erasmus +, med drugim Supporting Evidence-based Education of Youth Workers (SEEYW) in Jean Monnet Chair: Education for Contemporary Citizenship of Europe (ECCE). Njeni raziskovalni interesi vključujejo (mladinsko) politično sodelovanje, aktivno državljanstvo in mladinsko delo. Raziskovalno delo dopolnjuje kot izvajalka participativnega gledališča.