Substantivna zastopanost mladih v predstavniških organih

Moderne demokracije so izrazito poistovetene z idejo predstavništva. [...]